Quy Chế Hoạt Động

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website WWW.NGUYENHIEU.NET (sau đây gọi là “Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET”) là một sản phẩm của KS NGUYỄN HIẾU, và do KS NGUYỄN HIẾU làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép, khách hàng, tìm kiếm các sản phẩm, Uy tín, được giao dịch hợp pháp, và theo đó người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong qui trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.
2. Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET, chỉ cần thao tác truy cập vào website WWW.NGUYENHIEU.NET, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.
3. Trước khi sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Nguyên tắc chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET và người sử dụng.
4. Hoạt động mua bán hàng hóa trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET  luôn công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
5. Hàng hóa trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET là các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
6. Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
7. Khi vào web của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET sẽ từ chối phục vụ trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET là thông tin từ KS Nguyễn Hiếu tổng hợp, trên các Sàn Giao Dịch TMĐT uy tín hiện nay, Như Lazada, Tiki, Sendo,Shopee, FPTSHOP, tìm kiếm thông tin, và cho ra đánh giá theo quan điểm cá nhân, Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi quý khách đã đăng kí.
8. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.
9. Thành viên phải thông báo cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Cũng như nếu mua phải hàng gải hàng nhái, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên và mua hàng trên Sàn TMĐT WWW.NGUYENHIEU.NET.

10. KS Nguyễn Hiếu, Cam kết sẽ tìm kiếm và đưa lên San TMDT WWW.NGUYENHIEU.NET Những sản phẩm tốt nhất, uy tín chất. Tuy nhiên có những trường hợp các Shop mà trước đó KS Nguyễn Hiếu tìm hiểu thông tin thì rất uy tín, Nhưng vì một lý do nào đó, Mà các Shop này đã thay đổi hoặc cư sử không đúng, Thì Quý khách hàng hãy báo ngay cho KS Nguyễn Hiếu, Tại địa chỉ Mail hotrokhachhang@ksnguyenhieu.com Để KS Nguyễn Hiếu loại bỏ mặt hàng này Ra khỏi Sàn TMDT trên WWW.NGUYENHIEU.NET Và cũng như thông báo cho Người dung biết.
Tags:
-->